User guide
×
Menu

Text Alignment

Command
Shortcut
Left horizontal text alignment
Ctrl+L
Right horizontal text alignment
Ctrl+R
Center horizontal text alignment
Ctrl+E
No horizontal text alignment
Shift+Ctrl+N
Top vertical alignment
Shift+Ctrl+T
Bottom vertical alignment
Shift+Ctrl+B
Center vertical alignment
Shift+Ctrl+C